گزارش کار آزمایشگاه شیمی
welcome(خورشید نمی خوابه...) 
قالب وبلاگ
 

            درودبر دوستان عزیزم  

                                            

                                  خوش اومدید

 

                                                     نظر یادتون نره

[ بیست و هفتم آذر 1391 ] [ 1:50 ] [ (علی باسره) ]

بس كه جفا ز خار وگل ديد دل رميده ام                              همچو نسيم از اين چمن پاي برون كشيده ام

شمع طرب ز بخت ما آتش خانه سوز شد                          گشت بلاي جان من عشق به جان خريده ام

حاصل دور زندگي صحبت آشنا بود                                   تا تو ز من بريده اي من ز جهان بريده ام

تا به كنار من بودي بود به جا قرار دل                                رفتي و رفت راحت از خاطر آرميده ام

تا تو مراد من دهي كشته مرا فراق تو                               تا تو به داد من رسي من به خدا رسيده ام

چون به بهار سر كند لاله ز خاك من برون                           اي گل تازه ياد كن از دل داغديده ام

يا ز ره وفا بيا يا ز دل رهي برو                                         سوخت در انتظار تو جان به لب رسيده ام

 

 

[ هشتم خرداد 1393 ] [ 18:33 ] [ (علی باسره) ]
نه لب گشایدم از گل, نه دل کشد به نبید

                                                                    چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید

[ پانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 22:19 ] [ (علی باسره) ]

نام آزمایش : اندازه گیری ویسکوزیته مایعات و اثر دما بر آن

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید


برچسب‌ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک, ویسکوزیته مایعات
ادامه مطلب
[ پنجم اسفند 1392 ] [ 20:56 ] [ (علی باسره) ]

نام آزمایش : تیتراسیون های اکسیداسیون احیا (استاندارد کردن آهن توسط پتاسیم دی کرومات استاندارد )

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید


برچسب‌ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه, 2, استاندارد کردن آهن توسط دی کرومات پتاسیم
ادامه مطلب
[ دوازدهم آبان 1392 ] [ 11:31 ] [ (علی باسره) ]
 

 نام آزمایش  :  تیتراسیون های اکسید و احیا(اندازه گیری پرمنگنات مجهول با محلول آهن استاندارد)

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید


برچسب‌ها: آزمایشگاه شیمی تجزیه 2, تیتراسیون های اکسید و احیا, اندازه گیری پرمنگنات مجهول با محلول آهن استاندارد
ادامه مطلب
[ سی ام خرداد 1392 ] [ 23:55 ] [ (علی باسره) ]

      

        یه روز خوب میاد...

[ هفدهم اردیبهشت 1392 ] [ 18:48 ] [ (علی باسره) ]

نام آزمایش  : تیتراسیون رسوبی(اندازه گیری مخلوط کلرید و یدید)  

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید


برچسب‌ها: تیتراسیون رسوبی, آزمایشگاه شیمی تجزیه 2, اندازه گیری مخلوط کلرید و یدید
ادامه مطلب
[ پنجم اردیبهشت 1392 ] [ 19:21 ] [ (علی باسره) ]

نام آزمایش  : تیتراسیون رسوبی(اندازه گیری یون یدید و محاسبه حاصلضرب

انحلال  پذیری)

 

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید


برچسب‌ها: تیتراسیون رسوبی, آزمایشگاه شیمی تجزیه 2, محاسبه حاصلضرب انحلال پذیری, اندازه گیری یون یدید
ادامه مطلب
[ دوم اردیبهشت 1392 ] [ 20:1 ] [ (علی باسره) ]
[ بیست و سوم بهمن 1391 ] [ 3:30 ] [ (علی باسره) ]

 

نام آزمایش: تهیه پتاسیم اگزالاتو فرات

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید


برچسب‌ها: آزمایشگاه شیمی معدنی, پتاسیم اگزالاتو فرات
ادامه مطلب
[ چهاردهم آذر 1391 ] [ 18:5 ] [ (علی باسره) ]

نام آزمایش : تهيه نیترو و نیتریتوپنتا آمين كبالت(III) كلريد

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید

 


برچسب‌ها: نیترو پنتا آمين كبالت, III, كلريد, نیتریتو پنتا آمين, آزمایشگاه شیمی معدنی 2
ادامه مطلب
[ ششم آذر 1391 ] [ 20:1 ] [ (علی باسره) ]
 

 عنوان : جزوه درس جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی (pdf)

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید

 


برچسب‌ها: جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی, جزوه, شیمی آلی
ادامه مطلب
[ هشتم آبان 1391 ] [ 11:30 ] [ (علی باسره) ]

نام آزمایش : تیتراسیون مخلوط سدیم کربنات و اسید بی کربنات

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید

 

 


برچسب‌ها: گزارش کار ازملیشگاه تجزیه, تیتراسیون مخلوط سدیم کربنات و اسید بی کربنات
ادامه مطلب
[ بیست و دوم اردیبهشت 1391 ] [ 15:39 ] [ (علی باسره) ]

 

نام آزمایش : تعیین ثابت اسیدیته سبز برمو کرزول به روش اسپکتروفتومتری

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید

 


برچسب‌ها: سبز برمو کرزول, ثابت اسیدیته, اسپکتروفتومتری, آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
ادامه مطلب
[ دهم اردیبهشت 1391 ] [ 20:15 ] [ (علی باسره) ]
 

نام آزمایش : تهیه پتاسیم تري اگزالاتو کرومات (III) تري هيدرات

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید

 

 


برچسب‌ها: پتاسیم تري اگزالاتو کروماتIII تري هيدرات, آزمایشگاه شیمی معدنی 2
ادامه مطلب
[ چهارم آبان 1390 ] [ 17:47 ] [ (علی باسره) ]

نام آزمایش : تعيين همزمان پتاسيم پرمنگنات و پتاسيم دي كرومات مخلوط

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید

 

 


برچسب‌ها: پتاسيم پرمنگنات و پتاسيم دي كرومات مخلوط, آزمایشگاه شیمی تجزیه
ادامه مطلب
[ چهارم آبان 1390 ] [ 13:15 ] [ (علی باسره) ]

نام آزمایش : تعيين نسبت مولي فلز به ليگاند با استفاده از روش تغييرات پيوسته و تعيين kf كمپلكس

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید

 

 


برچسب‌ها: نسبت مولي فلز به ليگاند, تعيين kf كمپلكس, آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
ادامه مطلب
[ سوم آبان 1390 ] [ 21:0 ] [ (علی باسره) ]

نام آزمایش : تعيين غلظت آهن به روش اسپكتروفوتومتري وتعيين ضريب جذب مولي

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید

 

 


برچسب‌ها: غلظت آهن به روش اسپكتروفوتومتري وتعيين ضريب جذب مو, آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
ادامه مطلب
[ بیست و هشتم مهر 1390 ] [ 13:58 ] [ (علی باسره) ]

نام آزمایش : روشهای رسانایی سنجی(تیتراسیون اسید کلریدریک توسط محلول سود)

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید

 


برچسب‌ها: روشهای رسانایی سنجی, آزمایشگاه شیمی تجزیه, 2
ادامه مطلب
[ یازدهم اسفند 1389 ] [ 13:13 ] [ (علی باسره) ]

 

نام آزمایش : سنجشEDTA توسط سود

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید

 

 


برچسب‌ها: سنجشEDTA توسط سود, آزمایشگاه شیمی تجزیه
ادامه مطلب
[ یازدهم اسفند 1389 ] [ 13:10 ] [ (علی باسره) ]

نام آزمایش : اسید چند ظرفیتی با باز قوی -اسید فسفریک توسط سود(بدون حضورکلسیم)

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید

 

 


برچسب‌ها: اسید فسفریک, اسید چند ظرفیتی, آزمایشگاه شیمی تجزیه, 2
ادامه مطلب
[ یازدهم اسفند 1389 ] [ 13:1 ] [ (علی باسره) ]
 

نام آزمایش :تیتراسیون اسید ضعیف-باز قوی

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید

 


برچسب‌ها: تیتراسیون PH متری اسید ضعیف, باز قوی, آزمایشگاه شیمی تجزیه
ادامه مطلب
[ یازدهم اسفند 1389 ] [ 12:52 ] [ (علی باسره) ]

 

نام آزمایش : تیتراسیون PH متری اسید قوی - باز قوی

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید

 

 


برچسب‌ها: تیتراسیون PH متری اسید قوي, باز قوی, آزمایشگاه شیمی تجزیه
ادامه مطلب
[ شانزدهم دی 1389 ] [ 2:31 ] [ (علی باسره) ]

 

نام آزمایش : تصعید اسید بنزوییک و کربن فعال

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید

 


برچسب‌ها: تصعيد اسید بنزوئیک و کربن فعال, آزمایشگاه شیمی آلی
ادامه مطلب
[ بیست و هفتم مهر 1389 ] [ 17:38 ] [ (علی باسره) ]

نام آزمایش : تهیه نمک کمپلکس تترا آمین مس(I I) سولفات

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید

 

 


برچسب‌ها: نمک کمپلکس تترا آمین مس, I I, سولفات, آزمایشگاه شیمی معدنی
ادامه مطلب
[ بیست و سوم مهر 1389 ] [ 11:5 ] [ (علی باسره) ]

 

نام آزمایش : تهیه تیو سولفات سدیم

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید

 


برچسب‌ها: تهیه تیوسولفات سدیم, آزمایشگاه شیمی معدنی
ادامه مطلب
[ بیست و سوم مهر 1389 ] [ 11:3 ] [ (علی باسره) ]

نام آزمایش : خالص سازی نمک طعام

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید

 

 


برچسب‌ها: خالص سازی نمک طعام, آزمایشگاه شیمی معدنی, 1
ادامه مطلب
[ بیست و سوم مهر 1389 ] [ 11:0 ] [ (علی باسره) ]

نام آزمایش : اکسایش الکل ها

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید

 

 


برچسب‌ها: اکسایش الکل ها, اکسایش تولوئن, بنزوئیک اسید, آزمایشگاه شیمی آلی, 2
ادامه مطلب
[ بیست و سوم مهر 1389 ] [ 10:54 ] [ (علی باسره) ]

نام آزمایش: واکنش های تراکمی

برای

دیدن

کامل

گزارش کار

به ادامه

مطلب

بروید

 

 


برچسب‌ها: واکنشهای تراکمی, آزمایشگاه شیمی آلی, تراکم بنزوئین, 2
ادامه مطلب
[ بیست و سوم مهر 1389 ] [ 10:50 ] [ (علی باسره) ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

درود بر دوستان عزیزم

این وبلاگ برای کمک به دانشجویان رشته شیمی

در راستای نوشتن گزارش کار دروس آزمایشگاهی

این رشته می باشد.

امیدواریم که ما نیز سهمی در بالا بردن

داشته های علمی شما داشته باشیم.

موفق باشید...